VCA certificaat

Deschepper Recup beschikt over een VCA-certificaat. Dat is een certificaat dat veiligheid, gezondheid en milieuvriendelijkheid garandeert op de werkvloer. Zo tonen wij ook aan onze klanten, leveranciers en partners dat Deschepper Recup begaan is met deze thema’s.

Een opdrachtgever die risicovolle werkzaamheden uitbesteedt aan een aannemer die in het bezit is van een VCA bedrijfscertificaat mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar gebracht worden. Een VCA certificaat wordt verstrekt door een erkende en onafhankelijke certificatieinstelling. De eisen voor een VCA bedrijfscertificering worden jaarlijks gecontroleerd.

Deschepper Recup is ook erkend als ophaler en vervoerder van loodaccu's onder het ophaal- en registratienummer 73702 (OVAM).